Privātuma politika

Izmantojot opatrip.com mājas lapu, no Jums var tikt prasīta personīga rakstura informācija, tai skaitā informācija, kas ir nepieciešama, lai varētu iegādāties mūsu pakalpojumu, pierakstīties informatīvajām jaunumu vēstulēm vai iesniegt jautājumus

Jūsu personīgos datus izmantos, lai izpildītu savas saistības attiecībā uz pakalpojuma organizēšanu un maksājumiem. Jūsu personīgie dati tiks izmantoti sekojošiem nolūkiem: uzskaitei, rēķiniem un auditam, pakalpojuma  pārdošanas līguma slēgšanai, tūrismu piedāvājumu sagatavošanai, pārvaldes un juridiskiem mērķiem, sistēmas pārbaudēm, uzturēšanai un paplašināšanai, saziņai ar klientiem u.c. mērķiem. 

Kā mēs izmantojam datus?

Informācija, ko mums iesniedz lietotājs (piemēram, vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs) tiek izmantota, lai, piemēram, sazinātos ar lietotāju vai sagatavoto viņa pieprasīto pakalpojumu.
Dati par to, kā lietotājs izmanto mūsu tīmekļa vietnes un lietotnes, tiek apkopoti statistikas nolūkos, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes un lietotnes, un parādītu pielāgotu saturu.

Jūsu personas datu drošība

Mēs veicam saprātīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai novērstu Jūsu personas datu zudumu, ļaunprātīgu izmantošanu vai izmainīšanu.

Visus Jūsu sniegtos personas datus mēs uzglabājam drošos (ar parolēm un ugunsmūriem aizsargātos) serveros.

Protams, datu pārraide internetā pati par sevi ir nedroša, un mēs nevaram garantēt drošību ar interneta starpniecību pārsūtītajiem datiem.

Sīkfaili un apkopotie vai anonīmie dati

Mēs izmantojam sīkfailus mūsu tīmekļa vietnēs un pakalpojumos dažādos veidos, identificējot lietotājus kā unikālas, bet anonīmas personas. Sīkfailu lietošana palīdz mums uzlabot Jums sniegtos pakalpojumus, piemēram, neļaujot Jums vēlreiz ievadīt informāciju, ko jau esat ievadījis. Sīkfailu lietošana palīdz reģistrēt apmeklētāju skaitu un apkopot statistiku un informāciju par to, kā lietotāji izmanto mūsu  pakalpojumus. Mēs izmantojam statistiku, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietņu, lietotņu un pakalpojumu kvalitāti, kā arī veidotu lietotājam pielāgotu saturu ar reklāmu palīdzību. Visi šie dati tiek apkopoti anonīmi, tas nozīmē, ka mēs nevaram savienot datus ar individuālu lietotāju vai autentificētu lietotāju, kas pieteicies vietnē ar mūsu tiešsaistes autentifikācijas pakalpojumu. 

Personas datu apstrādes principi:

Veicot personas datu apstrādi, nodrošina katras personas privātās dzīves neaizskaramības tiesības, stingri ievēro Regulas prasības un piemērojamo normatīvo aktu prasības un citu tiesību aktu prasības, kā arī šādus principus:

 • personas dati tiek vākti tikai konkrētiem un likumīgiem mērķiem un tos apstrādā tikai tādiem mērķiem, kas atbilst noteiktajiem personas datu ievākšanas mērķiem;
 • personas dati tiek apstrādāti precīzi, godīgi un likumīgi;
 • personas dati ir precīzi un, ja tas nepieciešams personas datu apstrādei, pastāvīgi tiek atjaunināti. Dati, kuri ir neprecīzi vai nepilnīgi, tiek izlaboti, papildināti, izdzēsti vai to apstrāde tiek izbeigta;
 • personas dati ir identiski, atbilstoši un tādā apjomā, kāds nepieciešams datu vākšanai un turpmākai apstrādei;
 • personas dati tiek glabāti tādā formā, kas pieļauj datu subjektu identificēšanu ne ilgāk, kā nepieciešams mērķiem, kādiem šie dati apkopoti un apstrādāti;
 • personas dati tiek apstrādāti saskaņā Regulas prasībām un piemērojamo normatīvo aktu prasībām

Mums ir tiesības izmantot Jūsu personas datus, lai:

 • administrētu tīmekļa vietni;
 • uzlabotu mājas lapas pārlūkošanas iespējas, personalizējot vietni;
 • dotu Jums iespēju izmantot vietnē pieejamos pakalpojumus;
 • nosūtītu Jums vispārīga rakstura (ne reklāmas nolūkos) komerciālus paziņojumus;
 • nosūtītu Jums Jūsu konkrēti pieprasītos e-pasta paziņojumus;
 • nosūtītu Jums mūsu jaunumu lapu un citu reklāmas informāciju saistībā ar mūsu uzņēmējdarbību;
 • risinātu Jūsu vai par Jums iesniegtus jautājumus un sūdzības attiecībā uz tīmekļa vietni.

Personas datu apstrādes mērķi

 • Personas dati var tikt apstrādāti šādiem mērķiem: tiešais mārketings (tikai ar iepriekšēju personas piekrišanu), personas identitātes noteikšana, personas datu pareizības pārbaude, finanšu pakalpojumu sniegšana un citu darījumu noslēgšana, izpilde un kontrole, līgumu un klientu uzskaite, finansiālo zaudējumu novēršana,  tiesību un likumīgo interešu aizsardzība un aizstāvība, maksātspējas novērtēšana, parāda pārvalde, piemērotu pakalpojumu sniegšana;
 • Lietotājs var jebkurā laikā atteikties no mūsu  komerciālu paziņojumu saņemšanas, un Lietotājam ir tiesības nepiekrist personas datu apstrādei tiešā mārketinga mērķiem. Lietotājs var atsaukt jau doto piekrišanu personas datu apstrādei tiešā mārketinga mērķiem, skaidri un nepārprotami paužot savu gribu rakstveida iesniegumā, iesniedzot to darbiniekam vai pārstāvim, rakstot uz e-pastu info@opatrip.com 

Jūsu tiesības un izvēle

Ja pārlūkojat tīmekli un nevēlaties, ka laikā, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, par jums tiek apkopoti personas dati iesakām aktivizēt privātās pārlūkošanas režīmu jūsu pārlūkprogrammā. 

Jums ir tiesības neatļaut mums apstrādāt Jūsu personas datus reklāmas nolūkos, jebkurā laikā nosūtot attiecīgu e-pastu uz info@opatrip.com vai pārtraucot saņemt mūsu jaunumu vēstules, nospiežot uz speciāli izveidotas atteikšanās saites, katras jaunumu vēstules beigās.

Ja redzat kad informācija ir norādīta nepareizi, vai ir kāda kļūda. Lūgums sazināties ar mums elektroniski,mēs veiksim visas izmaiņas.